ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบชำระค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 10) 19 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นป.3/2 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 204) 09 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 260) 05 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 249) 26 ก.พ. 66
การประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 240) 19 ก.พ. 66
การประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 243) 19 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 265) 17 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 227) 17 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับ อ.2 โครงการ EP (อ่าน 358) 12 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกระดับ อ.2 โครงการ EP (อ่าน 308) 10 ก.พ. 66
การใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center (อ่าน 496) 14 พ.ย. 65
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อ่าน 395) 16 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 454) 19 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา (อ่าน 622) 23 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยง เด็กปฐมวัย (อ่าน 1059) 28 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครนายกเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 993) 27 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 1015) 18 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 3171) 15 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3830) 05 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 (ปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3999) 19 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3939) 19 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์จับฉลากเข้าเรียน อ.2(ปกติ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3829) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์จับฉลากเข้าเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3923) 17 ก.พ. 65
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา (English Program) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3812) 14 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครนายก เรื่อง การประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา (English Program) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3754) 11 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครนายก เรื่อง การเปิดเรียนโดยให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) (อ่าน 3802) 17 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 3837) 17 ธ.ค. 64
เกียรติบัตรo-net ประจำปี2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 (อ่าน 4774) 07 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ วารสารอนุบาลภาคตะวันออก (อ่าน 3393) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครนายก เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4028) 07 ต.ค. 64
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4/2564 (อ่าน 4138) 25 ส.ค. 64
ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลนครนายก (อ่าน 4339) 04 ส.ค. 64
เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3932) 17 ก.ค. 64
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครนายก และคณะมาให้ความรู้เรื่องการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 3910) 05 ก.ค. 64
เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลนครนายกร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่า (อ่าน 3384) 22 มิ.ย. 64
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2564 (อ่าน 3970) 15 มิ.ย. 64
การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3383) 09 มิ.ย. 64
ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนครนายก ส่งเสริมการอ่านหนังสือออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid 19 (อ่าน 3887) 08 มิ.ย. 64
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น (อ่าน 3849) 07 มิ.ย. 64
ขอแนะนำเพจห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนครนายก (อ่าน 3833) 07 มิ.ย. 64
แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา จังหวัดนครนายก (อ่าน 4137) 02 มิ.ย. 64
แผนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์ COVID19 (อ่าน 3796) 02 มิ.ย. 64
รายงานสถานศึกษาประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4656) 02 มิ.ย. 64
แจ้งการทดลองเรียนแบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายนพ.ศ.2564 (อ่าน 3829) 28 พ.ค. 64
แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2564 (อ่าน 3786) 28 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2563 (อ่าน 4256) 21 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งครูอัตรา วิชาเอกปฐมวัย 2. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย (อ่าน 3844) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย (อ่าน 3800) 26 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 3836) 26 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3978) 21 เม.ย. 64