ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 46) 06 พ.ย. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 172) 21 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 459) 06 ส.ค. 63
กำหนดปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 392) 30 ก.ค. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ และตนตรี (อ่าน 451) 23 ก.ค. 63
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1179) 19 ธ.ค. 62
การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 44) 22 ก.ค. 62
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 708) 01 ก.ค. 62
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแม่ครัว (อ่าน 795) 01 ก.ค. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 748) 27 มิ.ย. 62
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 (อ่าน 681) 27 มิ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 610) 27 มิ.ย. 62
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจราจร โดยมีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมฝึกอบ (อ่าน 549) 27 มิ.ย. 62
การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 711) 27 มิ.ย. 62
แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึ (อ่าน 489) 27 มิ.ย. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ในกิจกรรม (อ่าน 413) 27 มิ.ย. 62
เปิดรััวโรงเรียน (Open House) (อ่าน 322) 27 มิ.ย. 62
ต้อนรับคณะผู้ปกครองในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 265) 27 มิ.ย. 62
วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน (อ่าน 257) 27 มิ.ย. 62
ร่วมงานวันครูจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 (อ่าน 265) 27 มิ.ย. 62
แสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก ในโอกาสได้รับเลื่อนวิท (อ่าน 345) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 225) 27 มิ.ย. 62
ต้อนรับคณะครูบรรจุใหม่ (ปฐมวัย) และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักว (อ่าน 288) 27 มิ.ย. 62
ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครนายก ร่วมมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนอนุบาลสระบุรีที่เกิดเหตุไ (อ่าน 251) 27 มิ.ย. 62
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึ (อ่าน 233) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรม English Camp ของนักเรียนหลักสูตร English Program ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ (อ่าน 303) 27 มิ.ย. 62
ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 234) 27 มิ.ย. 62
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ให้คำแนะนำในการจัดทดสอบความสามารถพิ้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (อ่าน 276) 27 มิ.ย. 62
ตรวจเยี่ยม กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 (อ่าน 254) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 (อ่าน 246) 27 มิ.ย. 62
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาภายในจังหวัดนครนายก (อ่าน 238) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 228) 27 มิ.ย. 62
อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน (อ่าน 254) 27 มิ.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬา สพฐ. ระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรสาคร (อ่าน 276) 27 มิ.ย. 62
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ (อ่าน 246) 27 มิ.ย. 62
ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 254) 27 มิ.ย. 62
ผู้บริหารและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ (อ่าน 230) 27 มิ.ย. 62
ร่วมทำพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 238) 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 263) 27 มิ.ย. 62
การประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 (อ่าน 208) 27 มิ.ย. 62