ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 1.1 การเปรียบเทียบเศษส่วนป.5 โดยครูหทัยรัตน์❤ 1มิ.ย.64

https://www.youtube.com/watch?v=-j8QqtyHBr0

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ โดยครูหทัยรัตน์❤ 2 มิ.ย. 2564

วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนคละ  วันที่ 2 มิ.ย. 2564
https://www.youtube.com/watch?v=ASkIlsVyi60

คณิตศาสตร์ เรื่องที่1.3 โจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบเศษส่วน โดยครูหทัยรัตน์ 7 มิ.ย.64

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องที่1.3 โจทย์ปัญหาการเปรียบเทียบเศษส่วน โดยครูหทัยรัตน์  7 มิ.ย.64

https://www.youtube.com/watch?v=ldn93qjep3M
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 1.4 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยครูหทัยรัตน์ 8 มิ.ย. 64

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 1.4 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยครูหทัยรัตน์  8 มิ.ย. 64

https://www.youtube.com/watch?v=l-sE4uHbGE8

วิชาคณิตศาสตร์ 1.5 การบวกจำนวนคละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยครูหทัยรัตน์ วันที่ 9 มิ.ย. 64

วิชาคณิตศาสตร์ 1.5 การบวกจำนวนคละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยครูหทัยรัตน์ วันที่ 9 มิ.ย. 64
https://www.youtube.com/watch?v=IdZ5MnpzQTY

วิชาคณิตศาสตร์ 1.6 การบวกเศษส่วนกับจำนวนคละ โดยครูหทัยรัตน์ วันที่ 9 มิ.ย. 64 วันที่ 10 มิ.ย. 64

วิชาคณิตศาสตร์ 1.6 การบวกเศษส่วนกับจำนวนคละ โดยครูหทัยรัตน์ วันที่ 9 มิ.ย. 64 วันที่ 10 มิ.ย. 64
https://www.youtube.com/watch?v=z72S6s5zzLQ

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 14 มิ.ย. 64) โดยครูคุณครูอมราภรณ์ วงศ์ภักดี

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 14 มิ.ย. 64) โดยครูคุณครูอมราภรณ์ วงศ์ภักดี
https://youtu.be/vDRKwQfnU14

วิชาคณิตศาสตร์ การบวกเศษส่วนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 14 มิ.ย.64 โดยครูหทัยรัตน์ พานทอง

วิชาคณิตศาสตร์ การบวกเศษส่วนสามจำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 14 มิ.ย.64
โดยครูหทัยรัตน์  พานทอง
https://youtu.be/716teEPxt6M

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม วันที่ 15 มิ.ย. 64 สอนโดยครูสายสุนีย์ พิทักษ์วีระกุล

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม วันที่ 15 มิ.ย. 64 สอนโดย สายสุนีย์ พิทักษ์วีระกุล
https://youtu.be/U5s7I22iMPw

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 15 มิ.ย. 64 สอนโดยครูนารีนารถ กุลทัศน์

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 15 มิ.ย. 64 สอนโดยครูนารีนารถ  กุลทัศน์
https://youtu.be/kPSfKINLNvg