ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Greetings ทิชเชอร์แกรี่ วันที่ 14/06/64
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Greetings ทิชเชอร์แกรี่ วันที่ 14/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=PkBzLzjVp9k
วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านคำศัพท์ในบทเรียนการตั้งคำถามตอบคำถาม วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยครูวิชัย แสงสกุล
https://www.youtube.com/watch?v=_nSDTy0fzUw
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกไม่เกิน 100,000 ไม่มีการทด วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยครูวรรณา บุญชิต
https://youtu.be/6Ea-1jpmYrM
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง เข้าใจคำศัพท์และปฏิบัติตามคำสั่ง วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดย ครุทองอยุ่ มีมาก
https://youtu.be/L976eG7rncw
EP1 วิชาสังคม เรื่องพระไตรปิฎก วันที่ 15 มิ.ย. 64 โดยครูสมนึก แก้วคง
https://youtu.be/6jdODziG-KM
EP2 วิชาสังคม เรื่องพระไตรปิฎก วันที่ 15 มิ.ย. 64 โดยครูสมนึก แก้วคง
https://youtu.be/I1WvXcEAeWY
วิชา ภาษาไทย เรื่อง การสรุปใจความสำคัญ ป3 วันที่ 16 มิ.ย.64 โดย ครูวิชัย แสงสกุล
http://https://youtu.be/t7DldyX97qY
วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทด
https://youtu.be/ZZknZSI2oT0
วิชา ภาษาไทย เรื่อง การอ่านเป็นคำ โดยครูวิชัย แสงสกุล
https://www.youtube.com/watch?v=nuqkNQgF-2k
EP16 ป.3 การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ขอบคุณครูนันทิยา แสนวันดี
https://www.youtube.com/watch?v=DHl_m0UNCAY