ระดับชั้น ปฐมวัย
หน่วย โรงเรียนของเรา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่
https://youtu.be/pVaqFWuGov4
กิจกรรม coding game หน้าที่ 1 
https://youtu.be/BTSrJoHGuRg
1.ให้เด็ก ๆ เต้นประกอบเพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 1
3. ทำใบงาน  แผ่นที่ 1

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย โรงเรียนของเรา
https://youtu.be/syf4jFLKkNc
กิจกรรม coding game หน้าที่ 2
https://youtu.be/ft2_1zK5tQk
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 2
3. ทำใบงาน  แผ่นที่ 2

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
กิจกรรมนิทานเรื่อง กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน
https://youtu.be/wvXpueesYTc
กิจกรรม coding game หน้าที่ 3
https://youtu.be/yBFyDI_DNCw
1. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 3
2. ทำใบงาน  แผ่นที่ 3

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง สนุกกับฟองสบู่
https://youtu.be/vyVaU5gJD9o
กิจกรรม coding game หน้าที่ 4
https://youtu.be/eQCxrA3v4K4
1. ทำใบงานแผ่นที่ 4
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 4


วันที่ 18  มิถุนายน 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะ โรงเรียนของเรา
https://youtu.be/YWOPfAMRk7Y
กิจกรรม coding game หน้าที่ 5
https://youtu.be/qTISRStC82E
1. ทำใบงาน  แผ่นที่ 5
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 5

หน่วย ตัวเรา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
https://youtu.be/42WJQvx3dN4
กิจกรรม coding game หน้าที่ 6 
https://youtu.be/cMspHz4Upec
1.ให้เด็ก ๆ เต้นประกอบเพลง ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก 
2. ทำใบงาน หน่วยตัวเรา แผ่นที่ 1
3. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 6

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ตัวเรา
 https://youtu.be/--rJWR7ZbCE
กิจกรรม coding game หน้าที่ 7
https://youtu.be/gIOt_6nZZ4I 
1. ทำใบงาน หน่วยตัวเรา แผ่นที่ 2
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 7

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
กิจกรรมนิทานเรื่อง ร่างกายของฉัน 
https://youtu.be/WN4-dSVMD6w
กิจกรรม coding game หน้าที่ 8

1. ทำใบงาน หน่วยตัวเรา แผ่นที่ 3
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่  8

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง น้ำ ทราย และน้ำมัน 
https://youtu.be/uYhaDug2-Ao
กิจกรรม coding game หน้าที่ 9
https://youtu.be/bxoQDpB-yRQ
1. ทำใบงาน หน่วยตัวเรา แผ่นที่ 4
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่  9

วันที่ 25  มิถุนายน 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะ ตัวเรา
https://youtu.be/KQLNKu69O_c
กิจกรรม coding game หน้าที่ 10
https://youtu.be/bjlzqiYdyjs
1. ทำใบงาน หน่วยตัวเรา แผ่นที่ 5
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่  10
หน่วย หนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง อาบน้ำ
https://youtu.be/6_Pfx2MmYIk
กิจกรรม coding game หน้าที่ 11 
1.ให้เด็ก ๆ เต้นประกอบเพลง อาบน้ำ 
2. ทำใบงาน หน่วย หนูทำได้ แผ่นที่ 1
3. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 11
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย หนูทำได้ 
https://youtu.be/PWZHVINuw64
กิจกรรม coding game หน้าที่ 12
1. ทำใบงาน หน่วย หนูทำได้ แผ่นที่ 2
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 12
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
กิจกรรมนิทานเรื่อง หนูเล็กเด็กดี 
https://youtu.be/YhsVDMTcDkg
กิจกรรม coding game หน้าที่ 13
1. ทำใบงาน หน่วย หนูทำได้ แผ่นที่ 3
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่  13
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง แสงเลี้ยวเบน
https://youtu.be/8cA3n2eNbCo
กิจกรรม coding game หน้าที่ 14
1. ทำใบงาน หน่วย หนูทำได้ แผ่นที่ 4
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่  14
 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การปั้นดินน้ำมัน
กิจกรรม coding game หน้าที่ 15
กิจกรรม coding game หน้าที่ 17
1. ทำใบงาน หน่วยตัวเรา แผ่นที่ 5
2. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 15
3. ทำแบบฝึกหัด coding game หน้าที่ 17
หน่วย ของเล่น ของใช้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง เมาคลีล่าสัตว์
https://youtu.be/PwrgWauzvp4
คำคล้องจอง ของเล่น ของใช้
1.ให้เด็ก ๆ เต้นประกอบเพลง เมาคลีล่าสัตว์
2. ฟังคลิป คำคล้องของเล่น ของใช้ 
3. ทำใบงานหน่วย ของเล่น ของใช้ แผ่นที่ 1
4. ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 2-3 
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยของเล่น ของใช้
1. ทำใบงานหน่วย ของเล่น ของใช้ แผ่นที่ 2
2. ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 4-5
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมนิทานเรื่อง เรื่องของหนูดี
1. ทำใบงานหน่วย ของเล่น ของใช้ แผ่นที่ 3
2. ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 6-7
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง เมล็ดพืชเต้นระบำ 
1. ทำใบงานหน่วย ของเล่น ของใช้ แผ่นที่ 4
2. ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 8-9
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การวาดภาพจากของเล่นของใช้
1. ทำใบงานหน่วย ของเล่น ของใช้ แผ่นที่ 5
2. ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 10-11
หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง ลิง 5 ตัว
1.ให้เด็ก ๆ เต้นประกอบเพลง ลิง 5 ตัว
2. ทำใบงานหน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน แผ่นที่ 1
2. ทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 12-13
 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน
1. ทำใบงานหน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน แผ่นที่ 2
2. ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 14-15
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมนิทานเรื่อง หมู่บ้านปลอดยุงลาย
https://youtu.be/cjkmBRR_Q2E
1. ทำใบงานหน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน แผ่นที่ 3
2. ทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 16-17
 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง ลมอ่อน ๆ พัดผ่านห้อง
https://youtu.be/cpXglyPl-L8
1. ทำใบงานหน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน แผ่นที่ 4
2. ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 18-19
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การประดิษฐ์ เรือใบ
1. ทำใบงานหน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน แผ่นที่ 5
2. ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 20-21
หน่วย อาหารดีมีประโยชน์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง แตงโม
https://youtu.be/ZdXqo2XOrek
คลิปภาษาอังกฤษทบทวนการตอบคำถาม
https://youtu.be/3n2fOivT460
1.ให้เด็ก ๆ เต้นประกอบเพลง แตงโม
2. ทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 22-23
 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย อาหารดีมีประโยชน์
คลิปเมนูไข่พระอาทิตย์
https://youtu.be/sUubGQmSNoU
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมนิทานเรื่อง รางวัลแห่งความดี
https://youtu.be/DGcLbVgRcB4
คลิปภาษาอังกฤษเรื่อง พยัญชนะและเสียงของพยัญชนะ

1. ทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 24-25
 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง ไหลแรง ไหลค่อย
https://youtu.be/uTo1eKGx31M
1. บันทึกผลการทดลอง 
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การปั้นดินน้ำมัน
1. ให้เด็ก ๆ ปั้นดินน้ำมันอาหารที่ชอบ
2. กิจกรรมท้ายคลิป ให้เด็ก ๆ บอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์จากรูปภาพ
หน่วย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
กิจกรรมนิทานเรื่อง พระราชาของเรา
https://youtu.be/yzzsapUeuNc
คลิปภาษาอังกฤษ letters Aa Bb Cc
https://youtu.be/ETrtiYUcdwc
1. ทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 26-27
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง ภาพกับการเคลื่อนไหว
https://youtu.be/8YFgssGi99c
คลิปภาษาอังกฤษ letters Dd Ee Ff
https://youtu.be/G2gyst_RG6k
1. บันทึกผลการทดลอง 
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การเขียนคำว่า ทรงพระเจริญ
https://youtu.be/S1kxR2JFWus 
1. ให้เด็ก ๆ เขียนคำว่าทรงพระเจริญ
หน่วย ฝน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง ฉันคือเมฆ
https://youtu.be/SZGhSJcwuss
คลิปภาษาอังกฤษ letters Hh Gg Ii
https://youtu.be/mNDEucKuzqE
1.ให้เด็ก ๆ เต้นประกอบเพลง ฉันคือเมฆ
2. ทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 28-29
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ฝน
กิจกรรมนิทานเรื่อง สงสัยจัง
https://youtu.be/32cHYE71OMo
1. ให้เด็ก ๆ เขียนคำว่า ฝน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 
กิจกรรมนิทานเรื่อง หนูนาขอฝน
https://youtu.be/ADD3OLYMiT8
กิจกรรมนิทานเรื่อง มดแดงกับใบไม้
https://youtu.be/6p7cdTh7ZgQ
คลิปภาษาอังกฤษ letters Jj Kk Ll
https://youtu.be/PJYADQeoJJo
1. ให้เด็ก ๆ อัดคลิปบอกประโยชน์และโทษของฝน
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทอร์นาโดขวดน้ำ
https://youtu.be/Erc9rE7GdvQ
1. บันทึกผลการทดลอง 
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย ฝน
1. ให้เด็ก ๆ ฉีก ตัด ปะ เม็ดฝน และมีตัวเองกางร่มอยู่
หน่วย วันแม่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
นิทานเรื่อง แม่ของแผ่นดิน
https://youtu.be/iQmSNdq-M1w
คำคล้องจอง แม่ทั่วไป
https://youtu.be/YUSajjEz3G0
คลิปภาษาอังกฤษ letter Ll Mm
https://youtu.be/8zFOfP-xw_E
1. ทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 30-31
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย วันแม่
https://youtu.be/5umT7ugzqlc
กิจกรรมนิทานเรื่อง เด็กดีของแม่
https://youtu.be/fH_wYnoftSI
1. ให้เด็ก ๆ ถ่ายรูปคู่กับแม่ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่ม

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
กิจกรรมนิทานเรื่อง ลูกนกผจญภัย
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การประดิษฐ์การ์ดวันแม่
https://youtu.be/WwWD3mHGuEA
คลิปภาษาอังกฤษ letter Nn Oo Pp
https://youtu.be/3c6lwOsidvw
1. ให้เด็ก ๆ นำการ์ดมอบให้คุณแม่ แล้วส่งรูปเข้ามาในไลน์กลุ่ม

วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง แสงสีขาวกับรุ้ง
https://youtu.be/0_UnHnldUC8
1. บันทึกผลการทดลอง 
หน่วย ครอบครัว ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง บ้านแสนสุข
https://youtu.be/cZs4yXMJSV4
คลิปภาษาอังกฤษ Letter Qq Rr Ss
https://youtu.be/FxYIuaD2vLs
1.ให้เด็ก ๆ เต้นประกอบเพลง บ้านแสนสุข
2. ทำแบบฝึกหัด หน้าที่ 2-3
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ครอบครัว
1.ให้เด็ก ๆ วาดรูปสมาชิกครอบครัวของตัวเอง

วันที่ 18 สิงหาคม2564 
กิจกรรมนิทานเรื่อง ลูกช้างแสนซน
https://youtu.be/Jad_fqTmT5k
คลิปภาษาอังกฤษ Letter Tt Uu Vv
https://youtu.be/PLc2XvifoWQ
1. ให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันสัตว์ที่ชอบจากนิทาน
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
กิจกรรมการทดลองเรื่อง ลูกข่างหลากสี
https://youtu.be/5vutXhZD5Wk
1. บันทึกผลการทดลอง 
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย ครอบครัว
1. ให้เด็ก ๆ หาชุดให้คนในครอบครัวใส่