ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : ดร.จำลอง เรียงศรีเจริญพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,13:49  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ชื่ออาจารย์ : ดร.จำลอง เรียงศรีเจริญพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,13:10  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.อ.พงค์ศักดิ์ จิตสอาด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,12:52  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : ดร.จำลอง เรียงศรีเจริญพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,16:32  อ่าน 773 ครั้ง
รายละเอียด..