ภาพกิจกรรม
กิจกรรมห้องสมุดร่วมกับกิจกรรมวันสำคัญขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อันกอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,12:42   อ่าน 22 ครั้ง