ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือ -ยุวกาชาด ประจำปี 2562 ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562
นางสาวสุภาพร  วงษ์เหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก
มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 226 คน เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือ -ยุวกาชาด ประจำปี 2562 ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,21:26   อ่าน 745 ครั้ง